KARF ledning

Styrelsen leds av en årsvis vald ordförande.

Ledamöterna väljs på 2 år så att kontinuitet eftersträvas.

Styrelsen har protokollförda sammanträden minst 4 gånger per år.

 

Medlemsrådgivning

Styrelsen kan ge rådgivning till medlemmar i olika situationer.

Styrelsen kan i vissa fall också göra uttalanden från KARF.

 

Förtroendevalda vid 2018 års stämma

Styrelsen
Azadeh Iranpour, Stockholm, ordförande
Mikael Johannison, Göteborg, vice ordförande
Peter Hedlöf, Stockholm
Peter Stranderman, Göteborg
Urban Carlsson, Göteborg
Helen Serner, Stockholm
Mohsen Payandeh Mehr, Stockholm

Revisor
Gunilla Wirén

Styrelsen i bild

2-Azadeh

Azadeh Iranpour
Stockholm, ordförande

1

Mikael Johannison
Göteborg, vice ordförande

6

Peter Hedlöf
Stockholm

Peter Stranderman

Peter Stranderman
Göteborg

4

Urban Carlsson
Göteborg

Hele-Serner

Helen Serner
Stockholm

5

Mohsen Payandeh Mehr
Stockholm

Hur kommer jag i kontakt med KARF förtroendevalda?

Mail-adressen info@karf.se är bevakad.
Din fråga förmedlas till avsedd person.