KARF ledning

Styrelsen leds av en årsvis vald ordförande.

Ledamöterna väljs på 2 år så att kontinuitet eftersträvas.

Styrelsen har protokollförda sammanträden minst 4 gånger per år.

 

Medlemsrådgivning

Styrelsen kan ge rådgivning till medlemmar i olika situationer.

Styrelsen kan i vissa fall också göra uttalanden från KARF.

 

Förtroendevalda vid 2022 års stämma

Styrelsen
Azadeh Iranpour, Stockholm, ordförande
Mikael Johannison, Göteborg, vice ordförande
Peter Hedlöf, Stockholm
Urban Carlsson, Göteborg
Mohsen Payandeh Mehr, Stockholm
Jonas Jonehög, Årjäng
Sofia von Hebel, Trollhättan

Styrelsesuppleant
Bengt Salåker, Hedemora
Claes Klintberg,

Revisors
Gunilla Wirén

Revisorssuppleant
Ulf Persson

Styrelsen i bild

2-Azadeh

Azadeh Iranpour
Stockholm, ordförande

1

Mikael Johannison
Göteborg, vice ordförande

6

Peter Hedlöf
Stockholm

4

Urban Carlsson
Göteborg

5

Mohsen Payandeh Mehr
Stockholm

Claes Klintenberg

Claes Klintenberg
Herrljunga

jonas_jonehog

Jonas Jonehög
Årjäng

Ulf-Persson2

Ulf Persson
Revisorssuppleant

sofiavonhebel

Sofia von Hebel
Trollhättan

Bengt Salåker

Bengt Salåker
Hedemora

Hur kommer jag i kontakt med KARF förtroendevalda?

Mail-adressen info@karf.se är bevakad.
Din fråga förmedlas till avsedd person.