Akriv

KARF Julbrev-20
KARF medlemsbrev
Modernare byggregler

Betänkandet Modernare byggregler, SOU 2019:68 är ute på remiss nu.

KARF kommer att sända sitt yttrande till Finansdepartementet i maj 2020.

SIRen_sidhuvud_tvafarg_600x225
KARF Årstämma-20

Remissvar

Yttrande över betänkandet Modernare byggregler, läs nedan 2 sidor.

KARF - Remissvar betänkandet_Sida_1
KARF - Remissvar betänkandet_Sida_2

Historians första KARF-dagen är nu historia med många trevliga möten och nya kunskaper.

Vi på KARF tackar alla medverkande som bidrog med sina erfarenheter och kunskaper samt nyfikna och intreserade åskådare.