Akriv

KARF Julbrev-20
KARF medlemsbrev
SIRen_sidhuvud_tvafarg_600x225
KARF Årstämma-20

Remissvar

Yttrande över betänkandet Modernare byggregler, läs nedan 2 sidor.

KARF - Remissvar betänkandet_Sida_1
KARF - Remissvar betänkandet_Sida_2