Om KARF

KARF ger Dig som är KA stöd i yrkesrollen och möjlighet att påverka. 

 

KARF hjälper byggherren att finna KA till sitt projekt

 

KARF är en ideell rikstäckande organisation för personcertifierade kontrollansvariga (KA) med uppdrag i alla typer av byggprojekt.

 

KARF ger stöd och information

 • Verkar för goda riktlinjer för KA:s roll i byggprocessen och utformningen av kontrollplaner.
 • Främjar kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genom aktiviteter - gärna i samverkan.
 • Informerar medlemmarna om lagkrav och certifieringsfrågor.
 • Ger råd i enskilda medlemsfrågor.

 

KARF påverkar

 • Deltar i Boverkets Byggråd
 • Samråder med certifieringsorgan och byggnadsnämnder
 • Samverkar med bransch-organ som SKL, STD med flera
 • Besvarar remisser från lagstiftande myndigheter

 

KARF sökfunktion

 • Ger byggherrar möjlighet att finna kunniga KA

 

Varför behövs det kontrollansvariga?

 • Lagar och föreskrifter anger vad som gäller.
 • Ansökan om bygglov och bygganmälan ska innehålla uppgift om vilken person som är KA.
 • KA ger byggherren stöd för att kontrollera att bygglagstiftningens krav på byggnaden uppfylls.
 • KA ska ha en oberoende ställning och vara personcertifierad.