Om KA

Vad är en kontrollansvarig?

Personcertifiering ges med behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art eller med behörighet K som kontroll-ansvarig för projekt av komplicerad art. Detta styrs av "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga" (BFS 2011:14). Boverkets råd är att projekt av normal art avser hus med 1-2 bostäder, byggnader med högst två våningar liksom ändring i (alla slag av) byggnader. Projekt av komplicerad art avser enligt Boverkets råd byggnader med fler än två våningar, stora spännvidder, höga höjder (tex vindkraftverk) samt arbeten med anläggningar som är hälso- och miljöfarliga. Men det är alltid Byggnadsnämnden som beslutar om vilken behörighet som krävs för det enskilda projektet.