KARF ledning

Styrelsen leds av en årsvis vald ordförande.

Ledamöterna väljs på 2 år så att kontinuitet eftersträvas.

Styrelsen har protokollförda sammanträden minst 4 gånger per år.

 

Medlemsrådgivning

Styrelsen kan ge rådgivning till medlemmar i olika situationer.

Styrelsen kan i vissa fall också göra uttalanden från KARF.

 

Förtroendevalda vid 2018 års stämma

Styrelsen
Azadeh Iranpour, Stockholm, ordf
Peter Hedlöf, Stockholm, v ordf
Josef Rosbin, Stockholm, kassör
Mikael Johannison, Göteborg
Peter Stranderman, Göteborg
Urban Carlsson, Göteborg
Jan-Åke Hansson, Asarum
Helen Serner, Stockholm

Revisor
Gunilla Wirén

Hur kommer jag i kontakt med KARF förtroendevalda?

Mail-adressen info@karf.se är bevakad.
Din fråga förmedlas till avsedd person.