Medlemskap

Nyheter

KARF träffar och förmåner

Medlemmar är välkomna till efter-jobbet-träff
i centrala Stockholm första torsdagen i månaden.
Information om plats(er) går ut per mail.

Som KARF medlem får Du förutom att finnas med i vårt sökregister
också andra medlemsförmåner - se Bli medlem!