KARF årsstämma 2016

Nyheter

Stämman äger rum den 10 mars kl 17.30 på "Bygget", Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Kallelse med dokumentation sänds till medlemmar.