Medlemskap

Nyheter

KARF träffar och förmåner

Medlemmar är välkomna till efter-jobbet-träff
i centrala Stockholm första torsdagen i månaden.
Information om plats(er) går ut per mail.

Som KARF medlem får Du förutom att finnas med i vårt sökregister
också andra medlemsförmåner - se Bli medlem!

Nya styrelsen 2018

Nyheter

Hälsning från styrelsen våren 2018

Hälsning till alla medlemmar!
Vi verkar för KA:s roll och planerar medlemsaktiviteter

Azadeh Iranpour, Stockholm, ordf
Peter Hedlöf, Stockholm, v ordf
Björn Anjou, Stockholm, kassör
Mikael Johannison, Göteborg
Peter Stranderman, Göteborg
Urban Carlsson, Göteborg
Jan-Åke Hansson, Asarum
Helen Serner, Stockholm

Styrelsens sammansättning är enligt 2018 års stämma

Trevlig höst

Nyheter

Karf önskar alla en trevlig höst!

KARF inbjuder till träffar 2017:
Stockholm (har varit)
Göteborg 16 november 

KARF träffar i höst

Nyheter

KARF önskar glad sommar!

Nyheter

Sommarhälsning till KARF medlemmar! Medlemsbrev juni 2016 har skickats ut.

KARF årsstämma 2016

Nyheter

Stämman äger rum den 10 mars kl 17.30 på "Bygget", Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Kallelse med dokumentation sänds till medlemmar.