Bli medlem

KARF ger Dig som är KA stöd i yrkesrollen och möjlighet att påverka

Bli medlem!

 

Kompetensutveckling och stöd

 • Du får stöd i din yrkesroll genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
 • Seminarier med innehåll om lagkrav, KA:s roll och byggtekniska frågor
 • Medlemsträffar - frukostmöte, after-work
 • Du får information om lagkrav och certifieringsfrågor
 • Du får tillgång till mallar och rådgivning om utformning av avtal med din uppdragsgivare och om kontrollplaner
 • Du får medlemsbrev med innehåll om KARF arbete med information, stöd och påverkan
 • KARF kan ge Dig råd i enskilda frågor

 

Påverkan

 • Genom KARF kan Du vara med och påverka i frågor om KA:s roll i byggprocessen, även när det gäller lagstiftning.

 

Marknadsföring

 • Genom vår sökfunktion får Du möjlighet att erbjuda dina tjänster till byggherrar
 • Medlemskap hos KARF visar byggherren att Du arbetar professionellt och har integritet

 

Förmåner

 • Medlemskap i KARF ger Dig förmånliga erbjudanden av olika slag.
 • Länkar till aktuella förmåner nås efter inloggning som medlem. 
 • Rabatter ges på utbildning inom teknik och kontroll, prenumeration på att använda digital kontrollplan, litteratur från flera leverantörer, heminredning mm. Nya erbjudanden tillkommer kontinuerligt.

 

Medlemsavgift

 • Årlig medlemsavgift fastställs vid årsstämman.
 • Aktuell avgift är 1.050 SEK varav 950 SEK utgör avdragsgill service-avgift.

 

 

Medlemsansökan

Förnamn
Efternamn
Behörighet (N eller K)
Medlemstyp (ordinarie, senior)
Företag
Adress faktura
Postnummer faktura
Ort
E-post
Telefon
Beskriv din verksamhet
Ladda upp dokument som styrker din certifiering: Bifoga ett giltigt certifikat. Om giltighetstiden fram till rapporteringstillfälle är passerad ska Du även bifoga ett intyg från certifieringsorganet om att rapportering skett och Din certifiering är giltig idag.
(tillåtna filtyper: JPEG, PNG, PDF)

Jag har tagit del av villkoren (som kan läsas här under) och signerar härmed min ansökan som medlem hos KARF.

Medlemsvillkor

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer som har godkänd och gällande certifiering.Till ansökan om medlemskap skall bifogas intyg som styrker gällande certifiering (tex årligt giltigt certifikat eller 5-årscertifikat med intyg om giltighet innevarande år). Medlem förbinder sig utföra KA-uppdrag på ett lag-enligt sätt med integritet och att samverka med föreningens syfte. Godkänd medlemsansökan medför en registrering i KARF sökregister tillgängligt för allmänheten som söker kontrollansvarig, här på hemsidan. Ange därför tydligt i ansökan om Du inte medger att dina uppgifter får läggas in i registret. Uppgifter från KARF föreningsregister delas inte till utomstående.