KARF årsstämma 2016

 

KARF årsstämma 2016

Stämman äger rum den 10 mars kl 17.30 på "Bygget",

Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

Kallelse med dokumentation sänds till medlemmar.

Medlemsavgift

assitance

Medlemsavgiften är 750 kr per år. Den fördelas på en ideell avgift om 250 kr och en serviceavgift om 500 kr.
För seniormedlemmar är årsavgiften 450 kr.

Läs mer...

Juridisk rådgivning

booksEtiska frågor med mera

Att skapa byggnadsverk är en komplex och kompetenskrävande process. Arbetet bedrivs i projektform. Det innebär att en tillfällig projektorganisation bildas, där också en kontrollansvarig ingår.

Läs mer...

Allmän information

note1

Karf-broschyren, med titeln: Kontrollansvarig - Byggherrens stöd vid projektering och byggande ger allmän information om rollfördelningen i ett byggprojekt

Läs mer...

Villkor för medlemsskap

diploma

KARF är en ideell, rikstäckande organisation för yrkesverksamma medlemmar som är certifierade kontrollansvariga. Även andra enskilda personer ....

Läs mer...

Författningar

Certifierad kontrollansvarig skall ha dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen, PBL och Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. Läs mer

Utbildning

Den kontrollansvarige ska ha dokumenterad kunskap om bygglagstiftning och kvalitetsledningssystem.

Läs mer

Kontakta föreningen

officeVill du kontakta någon i styrelsen eller annan funktionär?

Kontakt