KARF

Kontroll­ansvarigas Riks­förening
Här kan du söka Kontrollansvarig för ditt byggprojekt.

Du som vill bli medlem och är certifierad kontrollansvarig enligt PBL.

KARF - Remissvar betänkandet

Kommittén för modernare byggregler presenterade i december 2019 slutbetänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. KARF har lämnat yttrande över betänkandet. KARF avstyrker förslaget.

Om KARF

KARF

− Ger dig som är KA, stöd i yrkesrollen och möjlighet att påverka.

− Hjälper byggherren att finna KA till sitt projekt.

− Är en ideell rikstäckande organisation för personcertifierade kontrollansvariga (KA) med uppdrag i alla typer av byggprojekt.

 

KARF ger stöd och information

 • Verkar för goda riktlinjer för KA:s roll i byggprocessen och utformningen av kontrollplaner.
 • Främjar kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genom aktiviteter - gärna i samverkan.
 • Informerar medlemmarna om lagkrav och certifieringsfrågor.
 • Ger råd i enskilda medlemsfrågor.

 

KARF påverkar

 • Deltar i Boverkets Byggråd
 • Samråder med certifieringsorgan och byggnadsnämnder
 • Samverkar med bransch-organ som SKL, STD med flera
 • Besvarar remisser från lagstiftande myndigheter

 

KARF sökfunktion

 • Ger byggherrar möjlighet att finna kunniga KA

 

Varför behövs det kontrollansvariga?

 • Lagar och föreskrifter anger vad som gäller.
 • Ansökan om bygglov och bygganmälan ska innehålla uppgift om vilken person som är KA.
 • KA ger byggherren stöd för att kontrollera att bygglagstiftningens krav på byggnaden uppfylls.
 • KA ska ha en oberoende ställning och vara personcertifierad.

 

 

Tryck på knapparna ned för att läs mer om...

Vad är en KA?

KA står för Kontrollansvarig.

En personcertifiering ges med behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art eller med behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. Detta styrs av "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga" (BFS 2011:14). Boverkets råd är att projekt av normal art avser hus med 1-2 bostäder, byggnader med högst två våningar liksom ändring i (alla slag av) byggnader.

Projekt av komplicerad art avser enligt Boverkets råd byggnader med fler än två våningar, stora spännvidder, höga höjder (tex vindkraftverk) samt arbeten med anläggningar som är hälso- och miljöfarliga. Men det är alltid Byggnadsnämnden som beslutar om vilken behörighet som krävs för det enskilda projektet.

Varför jag gått med i KARF

profile_photo-190-4

Åsa Hedlund Lindquist

Jag är medlem i KARF för att här kan jag bolla problem inom mitt område, med special kompetens inom mitt arbetsområdet.

Urban Carlsson KARF

Urban Carlsson

För att få råd och tips hur man hanterar alla frågor som dyker upp. Som KA är man ju ofta ensam i projekten och inte lätt att få stöd.

Azadeh

Azadeh Iranpour

Jag gick med KARF bland annat för att få stöd och för att kunna påverka.

Mikael Johannison KARF

Mikael Johannison

Jag gick med i KARF för att utveckla min kompetens och erfarenhet samt inte minst för att få ett kollegialt nätverk.

Helén Serner

Helén Serner

Jag gick med i KARF för att vara uppdaterad och att utbyta erfarenheter och delge råd och tips i mitt ensamarbete som KA. Tillsammans blir vi starkare!

Aktuella
Aktiviteter

Remissvar

Yttrande över betänkandet Modernare byggregler

KARF - Remissvar betänkandet_Sida_1
KARF - Remissvar betänkandet_Sida_2

Historians första KARF-dagen är nu historia med många trevliga möten och nya kunskaper.

Vi på KARF tackar alla medverkande som bidrog med sina erfarenheter och kunskaper samt nyfikna och intreserade åskådare.

Modernare byggregler

Betänkandet Modernare byggregler, SOU 2019:68 är ute på remiss nu.

KARF kommer att sända sitt yttrande till Finansdepartementet i maj 2020.

KARF ger Dig som är KA stöd i yrkesrollen och möjlighet att påverka

Kompetensutveckling och stöd

 • Du får stöd i din yrkesroll genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
 • KARF etiska kommitté kan ge Dig råd i enskilda frågor
 • Du får stöd i utformning av avtal
 • Du får information om lagkrav och certifieringsfrågor.

Påverkan

 • Genom KARF kan Du vara med och påverka i frågor om KA:s roll i byggprocessen, även när det gäller lagstiftning.

Marknadsföring

 • Genom vår sökfunktion får Du möjlighet att erbjuda dina tjänster till byggherrar
 • Medlemskap hos KARF visar byggherren att Du arbetar professionellt och har integritet

Förmåner

 • Medlemskap i KARF ger Dig förmånliga erbjudanden av olika slag.
 • Nedan ser Du länkar till aktuella förmåner.

Medlemsavgift

 • Årlig medlemsavgift fastställs vid årsstämman.
 • Aktuell avgift är 1.050 SEK varav 950 SEK utgör avdragsgill service-avgift.
Medlemmar
Kvinnliga medlemmar
Medlemskostnad i kr

Medlemsförmåner

Pecar

• 50% rabatt på Lilla paketet, Mellan Paketet eller Stora Paketet under 6 eller 12 månader från påbörjandet. Fri support ingår.
• Utbildning i E-Plan vid 2 tillfällen utan kostnad. Tid och plats samordnas för flera deltagare.
• Kostnadsfri hjälp att överföra din egen kontrollplan till digitala formen.
• Årligt fint pris till den medlem som flitigast använt E-Plan!
• Välkommen att logga in på länken och registrera dej. Lycka till!

Kontakt

Postadress:

Kontrollansvarigas Riksförening KARF

Box 38033

100 64 Stockholm

Organisationsnummer: 802401-3099

Här kan du kontakta oss för allmänna frågor.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Top of page