KARF träffar i höst

KARF önskar glad sommar!

Sommarhälsning till KARF medlemmar! Medlemsbrev juni 2016 har skickats ut.